HƯỚNG DẪN ĐĂNG SẢN PHẨM LÊN TRANG WEB MACHINES.VN

Link đăng nhập admin: tinquangforklift.com.vn/wp-admin
Tài khoản: Username đã đăng kí

Mật khẩu: Password đã đăng kí
Giao diện sau khi đăng nhập sẽ như thế này:

Tiếp theo ta click chọn mục “SẢN PHẨM”,  giao diện sẽ như thế này:

Trong giao diện “SẢN PHẨM” ta chọn “THÊM MỚI”